دانستنیها

معاینات پزشکی لازم در دادگاه خانواده

طلاق که در حقوق خانواده ایران یکی از دلایل و طرق خاتمه رابطه زناشویی است، مطابق با قوانین مربوطه می‌تواند به خواست و توافق هر دو زوج و زوجه محقق شود، می‌تواند تنها حاکی از خواست و اراده زوج باشد و یا می‌تواند به خواست زوجه محقق شده باشد.

در مواردی که طلاق به خواست یکی از طرفین است، دلایل مختلف و متعددی به عنوان مستند درخواست طلاق و خواست آن شخص برای خاتمه دادن به رابطه زناشویی به دادگاه خانواده ممکن است اعلام شود.

برخی از دلایل منضم درخواست طلاق، به ویژه زمانی که دعوای طلاق به خواست زوجه مطرح شده است، باید به تایید مقامات و مراجع صالح همچون سازمان پزشکی قانونی رسیده باشد.

با توجه به نقشی که سازمان مزبور در رسیدگی به درخواست و صدور رای ایفا می‌کند، محتوای این نگارش را آزمایشات پزشکی قانونی برای طلاق اختصاص داده‌ایم.

نقش پزشکی قانونی در پرونده طلاق

پزشکی قانونی به عنوان سازمان متولی اظهار نظرات پزشکی در مراجع قضایی و در کنار رکن قضایی کشور فعال است.

به نحوی که سازمان مذکور، به هدف کارشناسی در امور پزشکی و اعلام نظر به مراجع قضایی در موارد مقرر قانونی و یا به حکم قاضی رسیده کننده ایجاد شده است و رئیس این سازمان به توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌گردد.

توضیح آن که در حوزه حقوق خانواده 3 شاخه اصلی وجود داشته و تشکیل دهنده حقوق خانواده هستند. ازدواج، طلاق و رابطه والدین با فرزندان. در نتیجه سازمان پزشکی قانونی، در زمان‌های مورد نیاز، این اختیار و صلاحیت را دارد که در باب موضوعات حقوق خانواده، نظرات تخصصی خود را اعلام نماید.

به صورت مختصر باید اعلام کرد که نظرات کارشناسانه پزشکی قانونی در خصوص موضوعات حقوق خانواده، می‌تواند به پرونده طلاق نامبردگان مرتبط باشد، میتواند وضعیت ازدواج ایشان را تعیین تکلیف و یا تایید کند و نیز می‌تواند بر رابطه والدین و فرزندان اعم از حضانت، حق ملاقات و دیگر موارد تاثیر گذارد.

خواندن  کنفوسیوس، معرفی تاثیرگذارترین فیلسوف چینی

در بخش ارتباط پزشکی خانواده با موضوع طلاق، طبیعتا باید به دلایل منضم به درخواست طلاق توجه داشت و نقش این سازمان در رد یا تایید هر کدام از دلایل را بازبینی کرد.

ممکن است طلاق به خواست زوج در جریان باشد، زوج در حقوق خانواده ایران، اجازه طلاق همسر خود را داشته و ارائه دلایل برای تعیین سرنوشت این پرونده ضروری نیست.

در نهایت ممکن است که درخواست طلاق از سوی زوجه ارائه شده باشد، در این حالت، زوجه باید بتواند یکی از علل قانونی که به وی برای به جریان انداختن پرونده طلاق اجازه می‌دهد را اثبات نماید.

به نظر می‌رسد دریافت مشاوره آنلاین و دریافت راهکار حقوقی برای طرفین طلاق موثر واقع شود.

انواع آزمایشات پزشکی قانونی که در پرونده طلاق موثر هستند

آزمایشات پزشکی قانونی طیف وسیعی از آزمایشات پزشکی و روان‌پزشکی را شامل می‌شود. همچنین مراقبت از صحنه جنایت و بررسی دلایل و آثار جنایات اعم از جنایت علیه نفس، عضو یا منفعت به توسط این سازمان صورت می‌پذیرد.

در دعاوی طلاق، با توجه به اینکه کدام یک از طرفین درخواست طلاق را ثبت کرده باشند و نیز با عنایت به اینکه دلیل طلاق ایشان چه موضوعی باشد، آزمایشات متفاوتی ممکن است مورد درخواست بوده و به توسط پزشکی قانونی انجام گیرد.

در ادامه انواع آزمایشات پزشکی قانونی که می‌تواند در سرنوشت پرونده‌های طلاق موثر واقع شود را به تفکیک آزمایشات مربوط به زوج و آزمایشات مربوط به زوجه معرفی می‌کنیم.

انواع آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به زوج برای پرونده طلاق

آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به زوج می‌تواند برای تعیین تکلیف رد یا قبول درخواست طلاق، تعیین تکلیف درخواست فسخ ازدواج و یا تعیین تکلیف حقوق تکمیلی همچون حضانت فرزندان و حقوق مالی انجام گیرد.

خواندن  راهنمایی یک جواهر ساز برای خرید انگشتر جواهر زنانه

در اینجا باید اشاره کنیم که بین فسخ نکاح و طلاق تفاوت‌های ماهیتی وجود دارد. در فسخ نکاح، که چند ماده قانونی به آن اختصاص داده شده است، دلایلی همچون مشکلات جنسی میتواند به فسخ نکاح بیانجامد اما در طلاق، با اجرا شدن صیغه طلاق و خاتمه یافتن یک رابطه زوجیت کامل روبه‌رو هستیم.

اما از آنجا که نتیجه نهایی هر دو طلاق و فسخ نکاح خاتمه رابطه زناشویی است، آزمایشات موثر پزشکی قانونی را به صورت کلی مطرح می‌کینم.

معاینه مربوط به اثبات بیماری جنسی

بیماری جنسی شوهر به نحوی که امکان نزدیکی بین زوج و زوجه را از بین ببرد، می‌تواند مستند زوجه برای درخواست طلاق باشد. در این صورت زوج به دستور مقام قضایی برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع خواهد شد و در صورت تایید مشکلات یاد شده، درخواست طلاق زوجه پذیرفته می‌شود.

بررسی عقیم بودن مرد

عقیم بودن زوج به نحوی که امکان بچه‌دار شدن از زوجین سلب شده باشد، می‌تواند یکی از موارد عسر و حرج شناخته شود. در نتیجه چنانچه عامل یاد شده به تایید پزشکی قانونی برسد، درخواست طلاق زوجه پذیرفته می‌شود.

آثار نزاع و درگیری، کبودی و و ورم در بدن مرد

سوء رفتار زوج که می‌تواند در قالب رفتارهای خشونت آمیز محقق شده باشد، از جمله علت‌هایی خواهد بود که به زوجه اجازه طلاق داده می‌شود، در نتیجه آثار نزاع و درگیری در سرنوشت پرونده طلاق تاثیرگذار است.

بررسی جنون شوهر

وجود و اثبات جنون در شوهر اعم از آن که از پیش از ازدواج وجود داشته و یا پس از ازدواج محقق شده باشد، به زوجه اجازه خاتمه دادن به رابطه زناشویی را می‌دهد و این موضوع نیز به توسط پزشکی قانونی بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

خواندن  آیا قدمت دندانپزشکی, جراحی و مستندسازی را میدانید؟

انواع آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به زوجه برای پرونده طلاق

قسم بعدی از آزمایشات موثر پزشکی قانونی برای پرونده طلاق را باید در آزمایشات مربوط به زوجه بررسی کرد. این موارد شامل حالت‌های ذیل خواهد بود.

معاینه مرتبط با سلامت پرده بکارت

نداشتن رابطه زناشویی پس از ازدواج می‌تواند یکی از مستندات زوجه برای درخواست طلاق باشد، در این صورت با احراز بکارت زوجه، نامبرده اجازه طلاق خواهد داشت.

معاینه در نواحی مقعد زوجه جهت اثبات برقراری رابطه جنسی

رابطه جنسی از طریق مقعد، از موارد عسر و حرج شناخته شده و به دلیل آسیب به سلامت جسمی و روحی زوجه به وی اجازه درخواست طلاق می‌دهد، در نتیجه این موضوع نیز جهت احراز به پزشکی قانونی ارجاع می‌گردد.

معاینه مرتبط با بارداری زوجه

بارداری زوجه در ثبت طلاق و تعیین تکلیف حقوق فرزند موثر است اما در جاری شدن صیغه طلاق تاثیر نخواهد داشت.

آزمایش‌های مربوط به ناباروری زنان

ناباروری زوجه یکی از دلایل پذیرش درخواست طلاق از طرف زوج است، در نتیجه آزمایش یاد شده در پرونده طلاق تاثیرگذار خواهد بود.

معاینه پزشکی در خصوص عیوب مختص زنان در مورد فسخ نکاح

برخی از عیوب مختص به زنان در قانون مدنی به عنوان موارد تایید فسخ نکاح پذیرفته شده‌اند، این موارد که همچون وجود جنون در زوجه پیش از ثبت ازدواج است، در صورت احراز توسط پزشکی قانونی، به زوج اجازه فسخ نکاح را می‌دهد.

آثار ضرب و حرج و کبودی در بدن

از مهم‌ترین دلایل طلاق از طرف زوجه ، عسر و حرج نامبرده است. عسر و حرج که به معنای غیر قابل تحمل شدن شرایط زندگی مشترک است، مصادیق معینی در قانون دارد و از جمله آن‌ها خشونت فیزیکی و آسیب به سلامت جسمی زوجه است.

در نتیجه برگه معاینه پزشکی قانونی که بر وجود آثار ضرب و جرح و کبودی در بدن زن صحه گذارد، از عوامل موثر در تحقق طلاق است.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
3 × 14 =


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا